Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Stworzyliśmy zestaw narzędzi, który pomaga naukowcom z dziedziny nauk o życiu wykonywać złożone eksperymenty dużej skali oraz zarządzać ich wynikami. Efektywność wykonywanych analiz oraz bezpieczeństwo składowanych danych gwarantuje bliska współpraca z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH oraz Infrastrukturą PL-Grid, która umożliwia wszystkim polskim naukowcom i ich zagranicznym współpracownikom na wygodne i bezpłatne korzystanie z usług.

Usługi Lifescience dostępne są w Infrastrukturze PL-Grid. Bazują one na zasobach dostępnych przez portal: www.portal.plgrid.plAby móc swobodnie korzystać z usług LifeScience oraz zasobów Infrastruktury (ofertę zasobów możesz sprawdzić na stronach PL-Grid) należy zostać jej użytkownikiem poprzez rejestrację w portalu PL-Grid.

W zestawie narzędzi dla dziedziny LifeScience znajdują się:

Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA

Usługa stworzona z myślą o osobach przeprowadzających badania biologiczne z użyciem mikromacierzy DNA. Pomaga analizować informację o poziomie ekspresji genów oraz korelować ją z innymi danymi klinicznymi odnośnie badanych organizmów.

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

 

Galaxy Server  

Środowisko planowania i wykonywania analiz danych, pozyskanych z sekwenatorów nowej generacji, w formie wielostopniowych, zaawansowanych eksperymentów (workflows).

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.

 

Uwaga: ta usługa jest jeszcze w trakcie przygotowania (faza beta), w celu uzyskania dostępu prosimy o informację na https://helpdesk.plgrid.pl/.

 

GeneSpring GX

Oprogramowanie firmy Agilent pozwalające w sposób przystępny przeprowadzać analizy statystyczne oraz wizualizować dane mikromacierzowe.

Instrukcja użytkownika.

Dostęp do usługi poprzez protokół zdalnego pulpitu. Szczegóły w instrukcji użytkownika.

 

PLGData

Narzędzie pozwalające zarządzać swoimi danymi, zgromadzonymi w Infrastrukturze PL-Grid, za pomocą prostego interfejsu www. Obecnie obsługuje klaster obliczeniowy Zeus (Cyfronet).
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi

 

 

MetaBiobank

Przeszukiwalny rejestr kolekcji próbek do zastosowań w badaniach biomedycznych. Pozwala wyszukiwać interesujące próbki biologiczne wśród zbiorów zgromadzonych w zarejestrowanych biorepozytoriach.
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.
Masz pomysł na współpracę?

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem usług zorientowanych na dziedzinę nauk o życiu. Oferujemy również wsparcie w kwestii prowadzenia badań.

Napisz do nasplgrid@lifescience.pl

  • No labels