Przy wielokrotnym wykorzystywaniu dużego pliku w zadaniach warto jest umieścić go w Storage'u i z tej lokalizacji wykorzystywać w zadaniach. Pliki z lokalnego komputera do przestrzeni plików w ośrodku obliczeniowym przenieść można metodą „przeciągnij i upuść”.

Pliki w storage’u można otworzyć, usunąć, pobrać na lokalny komputer itp. klikając na nich prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.

Podczas przygotowania zadania import/export plików ze/na storage może być dokonany w zakładce: Files.

 

 

 

Rodzaje Storage’u: