Procedura uzyskania dostępu

Punkt pierwszy może zostać pominięty przez zarejestrowanych użytkowników PLGridu. Punkt drugi nie dotyczy natomiast osób, które posiadają już odpowiedni certyfikat.

W skrócie

  1. Rozpocząć należy od rejestracji w Portalu PLGrid.
  2. Następnym krokiem jest wystąpienie o certyfikat użytkownika PLGrid.
  3. Certyfikat należy zarejestrować w Portalu PLGrid.
  4. Kolejną czynnością jest aplikacja o dostęp do UNICORE.
  5. W tym momencie można rozpocząć, za pomocą wybranego klienta systemu UNICORE, korzystanie z zasobów dostępnych w ramach projektu PLGrid.
Rejestracja

Punkt ten dotyczy jedynie osób, które nie zarejestrowały się jeszcze w Portalu PLGrid.

Aby zostać użytkownikiem PLGridu należy zarejestrować się w Portalu PLGrid.

Wystąpienie o certyfikat

Osoby, które posiadają już certyfikat Simple CA lub Polish Grid CA (np. do dostępu do zasobów gridowych poprzez oprogramowanie gLite) mogą przejść do kolejnego kroku.

Użytkownicy PLGridu mogą aplikować o osobisty certyfikat X.509 o krajowym zasięgu działania za pośrednictwem Portalu. Certyfikat SimpleCA jest wystarczający do uzyskania dostępu do zasobów PLGridu. Dokładny opis procedury znaleźć można w rozdziale: Certyfikaty.

Rejestracja certyfikatu w PLGridzie

Po uzyskaniu certyfikatu, kolejnym krokiem jest jego rejestracja w Portalu PLGrid oraz wirtualnej organizacji PLGrid. Opis czynności można znaleźć w rozdziale: Certyfikaty.

Aplikacja o Globalny dostęp do systemu UNICORE

Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Więcej o aplikowaniu o usługi znaleźć można w rozdziale: Usługi i aplikacje w PLGrid.

Co dalej?

Kolejne kroki opisane są w rozdziale Klienci systemu UNICORE.