Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oferta zawiera dwie usługi infrastrukturalne oraz dwie usługi typu obliczeniowego. Usługi infrastrukturalne zapewniają dostęp do repozytoriów oprogramowania za pomocą dedykowanego systemu plików CVMFS oraz przestrzeń współdzielenia danych (odczyt i zapis) za pomocą protokołu XRootD. Usługi obliczeniowe udostępniają narzędzia do równoległej analizy danych, Proof on Demand oraz Goofit. Szczegóły poszczególnych usług można znaleźć w opisach dostępnych poniżej (jako "Child Pages").

 

  • No labels