Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

Granty podlegają renegocjacji przez kierowników zespołu - ich zasoby (zaakceptowane przez Użytkownika po złożeniu oferty) można zwiększyć lub zmniejszyć na uzasadniony wniosek Użytkownika.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, niezbędne są:

  • spełnienie warunku jednorodności projektu naukowego w ramach grantu we wnioskowanym kształcie - tj. zwiększenie zasobów może się odbyć tylko wtedy, gdy posłużą one na dalsze badania opisane we wniosku grantowym (a nie na nowe badania, o których brak informacji we wniosku),
  • zgoda Administratora zasobów na zmianę parametrów grantu w ramach renegocjacji - udzielenie zgody może zależeć od skali wnioskowanej zmiany. 


Dla obowiązującego grantu nie można: 

  • wydłużyć okresu jego trwania
  • anulować istniejącego grantu

Jak renegocjować grant

Wybierz grant, który jest aktywny oraz dla którego zasoby chcesz renegocjować.

Następnie skorzystaj z przycisku Renegocjuj zasoby, który znajduje się po prawej stronie pola zasobów.

Możesz również dodać inny zasób z tego samego lub innego ośrodka.

Wpisz wartość do której chcesz renegocjować zasoby, uzasadnienie oraz Wyślij zmiany.

Teraz zobaczysz swój wniosek z nowym statusem

Gdy administrator zaakceptuje Twoją propozycję, status ponownie zmieni się na Aktywny.  • No labels