Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacje podstawowe

Infrastruktura PLGrid oferuje swoim użytkownikom dostęp do maszyn działających w oparciu o technologię vSMP, która pozwala korzystać ze zagregowanej mocy procesorów i pojemności pamięci operacyjnej wielu pojedynczych serwerów. Maszyny takie są obecnie dostępne w dwóch centrach obliczeniowych: CYFRONET (klaster Zeus) oraz TASK (klaster Galera). W tabeli poniżej znajduje się zestawienie aktualnie dostępnych konfiguracji w obu ośrodkach.

ośrodekliczba maszynliczba rdzenipamieć

Cyfronet, Kraków

496630 GB

TASK, Gdańsk

41921 TB
Uwaga: liczba i konfiguracja maszyn może zostać zmieniona w przypadku uzasadnionego zapotrzebowania na większe maszyny. Takie zapotrzebowanie należy zgłaszać przez Helpdesk PLGrid

Dostęp do usługi

Dostęp do vSMP jest możliwy po aktywacji usługi. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Usługa wymaga motywacji, którą należy wpisać podczas aplikowania o nią.

Zlecanie zadań

Zarówno w ośrodku CYFRONET, jak i w TASK stosowany jest system kolejowy Torque oraz specjalna kolejka o nazwie vsmp, która obsługuje zadania wykonywane na maszynie vSMP.  Aby zlecić zadanie na maszynę vsmp w TASK, należy użyć polecenia qsub z dodatkowym elementem qos=vsmp.

Przykładowe użycie na maszynie TASK:

qsub -q vsmp -I -lnodes=1,qos=vsmp:ppn=32

W przypadku wszelkich obliczeń w ośrodkach należy podać nazwę grantu. Można to zrobić poprzez flagę -A przy zlecaniu zadania lub poprzez ustawienie grantu domyślnego w Portalu PLGrid (więcej informacji).

Przykładowe użycie w ośrodku CYFRONET:

qsub -q vsmp -l nodes=1:ppn=32 -A GrantID

Kontrola zadań

Do kontroli zadań uruchamianych na obu maszynach (tak w TASK, jak i CYFRONET) używa się standardowych poleceń systemu kolejowego.

 

  • No labels