Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: A gdzie spellchecking?

...

Info
titleKeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.

 

W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds local" i właczyć włączyć ponownie polecniem poleceniem "creds keyfs".

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawngo poprawnego działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.

...