Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów.

Podstawowymi narzędziami dostępowymi QosCosGrid są klient graficzny (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-Icon).

 

QCG-SimpleClient (klient tekstowy)

QCG-SimpleClient jest zastawem poleceń wzorowanych na poleceniach systemu kolejkowego. Polecenia są jednakowe i niezależne od systemu kolejkowego dając jednolity dostęp i kontrole zadań w całej infrastrukturze PL-Grid.

Pełna dokumentacja poleceń oraz formatu opisu zadań (QCG-Simple) znajduje się pod adresem: https://docs.plgrid.pl/qcg-client.

Dla wygody użytkowników QCG-SimpleClient zainstalowany jest ma maszynach dostępowych do infrastruktury QCG.

 

QCG-Icon (klient graficzny)

QCG-Icon jest lekką aplikacją dostępną na platformy Windows, MAC OSX oraz Linux mająca na celu udostępnianie wybranych aplikacji zainstalowanych na zasobach obliczeniowych projektu PL-Grid poprzez usługi QosCosGrid. Przy tworzeniu aplikacji położono szczególny nacisk na to by korzystanie aplikacji zainstalowanej „w gridzie” było tak intuicyjne jak korzystanie z aplikacji zainstalowanych lokalnie. W obecnej wersji aplikacji możliwe jest uruchamianie symulacji Gaussian, NAMD oraz skryptów napisanych w języku MATLAB, R i BASH. Lista wspieranych aplikacji nieustannie rośnie.
Więcej informacji na stronie domowej projektu lub w podręczniku użytkownika.

Portale dziedzinowe

Nanotechnology-Gateway

Środowisko portalowe dla naukowców z dziedziny nanotechnologii – Nanotechnology Gateway. Aktualna wersja zintegrowana jest z aplikacjami ABINIT, Quantum Espresso oraz NAMD i NW-Chem a jej podstawową funkcjonalnością jest przygotowywanie danych wejściowych, zlecanie zadań do rozproszonych systemów komputerowych, monitorowanie stanu i kontrolowanie symulacji, przetwarzanie i analiza rezultatów, przechowywanie i archiwizacja danych. Oprócz tego dostępne są w pełni zautomatyzowane operacje na danych, jak ich przenoszenie, konwersja, przetwarzanie oraz wizualizacja. Najbardziej zaawansowaną częścią portalu jest klient aplikacji ABINIT. Pakiet oprogramowania do symulacji ABINIT pozwala między innymi na rozwiązywanie następujących problemów: wyznaczanie energii całkowitej, gęstości ładunkowych oraz struktury elektronowej układów kwantowo-mechanicznych (elektrony, jądra atomowe) w oparciu o założenia teorii funkcjonału gęstości (pseudopotencjały oraz bazę fal płaskich).

  • No labels