Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

System Prognocean Plus służy do prognozowania anomalii poziomu oceanu w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Jest rozszerzeniem istniejącego systemu Prognocean, w porównaniu do którego zawiera wiele nowych rozwiązań technologicznych (obliczenia w oparciu o OpenMPI, baza Rasdaman powiązana z Petascope) oraz, co najważniejsze, gwarantuje prognozy poziomu globalnego oceanu na siatce o rozdzielczości 0,25 x 0,25 stopnia. System Prognocean Plus oblicza co dobę prognozy anomalii poziomu oceanu o długości od 1 do 14 dni oraz co tydzień o długości od 1 do 12 tygodni w oparciu o cztery niezależne modele empiryczne. System Prognocean Plus realizuje dwa sposoby udostępniania danych: interaktywny serwis mapowy WMS (Web Map Service) i serwis WCS (Web Coverage Service) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz prognoz anomalii poziomu oceanu system Prognocean Plus oblicza statystyki tych prognoz dając badaczom możliwość oceny skuteczności modeli.

...

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać pozycję "Platforma dziedzinowa: Hydrologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze "Prognocean Plus: system prognozowania zmian poziomu oceanu" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

...

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=ansi("2015-01-02")&format=image/tiff&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=weekly_ph&subset=leadtime(0)&subset=Long(1)&subset=Lat(1)&subset=weekdate(918)&token=XXXXXXXXXX.

Aby korzystać z serwisu WCS, konieczne jest wygenerowanie tokenu w serwisie mapowym (https://prognocean.plgrid.pl) poprzez wciśnięcie przycisku 'Generate your new token' i wpisanie go w miejsce powyższych znaków XXXXXXXXXX. Token jest ważny przez 30 dni. Po tym czasie należy wygenerować nowy token, aby móc dalej korzystać z serwisu WCS.

Dostępne wartości parametru coverageId: ph, phar, phtar, phmar (prognozy krótkoterminowe), weekly_ph, weekly_phar, weekly_phtar, weekly_phmar (prognozy długoterminowe) oraz kombinacje metody prognostycznej z rodzajem statystyki, np. phtar_mae, ph_rmse, weekly_phmar_mae (statystyki trafności prognoz).

Parametr leadtime oznacza długość prognozy. Dozwolone wartości to liczby naturalne od 0 do 13 dla prognoz krótkoterminowych oznaczające prognozy od 1-dniowych do 14-dniowych oraz od 0 do 11 dla prognoz długoterminowych oznaczające prognozy od 1-tygodniowych do 12-tygodniowych.

Parametr Long oznacza długość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od 0 do 360.  

...

Parametr ansi oznacza datę, w której prognozy lub statystyki zostały obliczone. Parametr ansi można stosować wyłącznie z prognozami krótkoterminowymi i ich statystykami. W przypadku prognoz i statystyk długoterminowych należy korzystać z parametru weekdate, którego opis znajduje się w kolejnym punkcie dokumentacji.

Parametry, które w powyższych zapytaniach znajdują się po słowie subset (tzn. leadtime, Long, Lat i , ansi i weekdate), mogą być podane jako pojedyncza wartość (subset=Lat(1)) lub przedział (dwie wartości oddzielone przecinkiem, np. subset=Long(1,101)). 

...

Więcej o składni standardu WCS można przeczytać na stronie: http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.

Parametr weekdate

Jest to sposób na kodowanie dat cotygodniowych. Wartość weekdate = 0 odpowiada dacie 1997.01.01 (środa), a każda kolejna wartość koduje datę o 7 dni późniejszą. Zatem wartość weekdate jest poprawnie zdefiniowana tylko dla śród od 1997 roku. Prognozy długoterminowe są dostępne w usłudze od daty weekdate = 918 natomiast ich statystyki od daty  weekdate = 930.

Poniżej znajdują się przykładowe skrypty w języku R do przeliczania pomiędzy datami zapisanymi w formacie "YYYY-MM-DD" a wartością weekdate.

Code Block
languagebash
titleweekdate.R
date_to_weekdate <- function(d)
{
 # weekdate 0 = 1997.01.01
 # weekdate 1 = 1997.01.08
 origin <- as.Date("1997-01-01")
 weeks_later <- as.numeric((as.Date(d) - origin)/7)
 if(weeks_later == as.integer(weeks_later)) return(weeks_later) else stop("date does not translate to proper weekdate")
}

weekdate_to_date <- function(w)
{
 origin <- as.Date("1997-01-01")
 return(7*w + origin) 
}

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

...