Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • w czasie wystąpienia problemu nie została przekroczona quota dyskowa. Informacje otrzyujemy wywołując na maszynie dostępowej klastra (zeus.cyfronet.pl / pro.cyfronet.pl)  polecenie:

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia systemów plikowych
  # klaster zeus:
  zeus-fs
  # klaster prometheus:
  pro-fs


 • użytkownik posiada aktywny grant obliczeniowy

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia systemów plikowych
  plg-show-grants


Napotkane Zaobserwowane problemy i błędy prosimy zgłaszać przez system helpdesk - helpdesk.plgrid.pl podając następujące informacje:

 • opis problemu + ewentualnie i opcjonalnie zrzut ekranu ilustrujący napotkany problem
 • numer zadania z sesją graficzną w której wystąpił problem
 • wskazanie katalogu z plikami inputowymi zadania

...