Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach w/w usługi.
Aktualna instrukcja uruchamiania znajduje się w na stronach: Obliczenia ANSYS w usłudze pro-viz


Table of Contents

Opis

Usługa jest kierowana do użytkowników korzystających z aplikacji w trybie graficznym do przeprowadzania obliczeń HPC.

...

Dostęp do usługi wymaga podania motywacji zawierającej nazwę wykorzystywanej aplikacji oraz powód, dla którego nie może ona być wykorzystana w trybie tekstowym.

Obecnie udostępniane aplikacje:

Podstawowe informacje

Maszyna gui.zeus.cyfronet.pl ma wspólny system plików z maszyną zeus.cyfronet.pl - dotyczy $HOME, $PLG_USER_STORAGE, $PLG_GROUPS_STORAGE.

Oprogramowanie do dostępu graficznego

Programy na maszynie

 • edytor tekstu (mousepad),
 • przeglądarka plików,
 • terminal
 • oraz wybrane aplikacje naukowe.

System kolejkowy

Z maszyny można zlecać zadania na klaster Zeus, ale wyłącznie w trybie wsadowym (batch), zadania interaktywne nie będą działać.

Uzyskanie dostępu do maszyny

Aby dostać się do maszyny gui.zeus.cyfronet.pl, należy posiadać aktywną usługę "Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie" w Portalu PLGrid oraz zainstalowany i skonfigurowany program X2Go.

Dodanie sesji w aplikacji X2Go (wersja "automatyczna")

Instalujemy X2Go w wersji dla naszego systemu (zgodnie z informacjami ze strony X2Go), a następnie wgrywamy odpowiednią konfigurację według poniższej instrukcji.

 • Linux, Mac OS X
  • pobieramy plik z sesjami: sessions
  • gdy używamy już X2Go:
   • doklejamy zawartość pobranego pliku do "~/.x2goclient/sessions"
  • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
   • tworzymy katalog "~/.x2goclient"
   • przenosimy tam pobrany plik (powinniśmy uzyskać strukturę: "~/.x2goclient/sessions")
 • Windows
  • pobieramy plik x2go_gui.zeus.reg
  • klikamy dwukrotnie i zgadzamy się na dodanie do rejestru

Dodanie sesji w aplikacji X2Go (wersja "manualna")

Uruchamiamy aplikację i wybieramy w Menu: Session -> New session, a następnie ustawiamy opcje jak na obrazkach poniżej:

 

Uruchomienie

Uruchamiamy X2Go, po prawej stronie wybieramy sesję "gui.zeus.cyfronet.pl", wypełniamy nasz login oraz hasło do Infrastruktury PLGrid (takie same jak do Portalu PLGrid) i klikamy OK.

...

Teraz możemy zmaksymalizować okno i zacząć korzystać z maszyny.

Wybór grantu do obliczeń

Aby zlecać obliczenia na klaster Zeus, wymagany jest grant testowy lub właściwy. Po zalogowaniu na maszynę pojawi się okno wyboru grantu, w którym należy wybrać grant dla danej sesji.

Dostępna jest również opcja zmiany grantu już wybranego.

 

Programy do wymiana plików pomiędzy maszyną gui.zeus.cyfronet.pl a naszym komputerem

Rozwiązywanie problemów z X2Go

W razie problemów z X2GO np. czarny ekran, wiszące połączenie itp. możemy zastosować następującą procedurę:

 1. Połączyć się SSH na maszynę gui.zeus.cyfronet.pl np. plgXXXX@gui.zeus.cyfronet.pl (gdzie plgXXXX to nasz login PLGrid)
 2. Uruchamiamy komendę "x2golistsessions"
 3. Uruchamiamy komendę "x2goterminate-session ID"  gdzie ID to 2 kolumna z poprzedniej kolumny (np. plgusername-50-1452155666_stDXFCE_dp24)

Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS)

Więcej w informacji w na stronie usługi RoMa.

 1. Przechodzimy do Menu i uruchamiamy ANSYS
 2. Wybieramy Tools > Launch Remote Solve Manager 
 3. Czekamy na wyświetlenie listy kolejek, następnie klikamy prawym na "My Computer" -> Set Password i wypełniamy naszym hasłem PLGrid
 4. Następnie klikamy na "+" pod Queues -> plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" -> Test, który rozpocznie test działania programu 
 5. Wynik poprawnie zakończonego testu 
 6. Teraz możemy liczyć normalne zadania, np. 
 7. Po prawej stronie należy wybrać odpowiednie opcje (wiersz 14, 15, 16): 
 8. Poprawnie działające zadanie

 

 

Konfiguracja Ansys Mechanical

 

Aby poprawnie skonfigurować solver Static Structural i każdy inny korzystający z aplikacji Ansys Mechanical dla zdalnego wysyłania zadań do obliczeń na klaster Zeus należy wykonać dla projektu następujące zadania:

...