Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  Code Block
  languagebash
  titleuruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add tools/pro-viz
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  Code Block
  languagebash
  titleładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add testplgrid/apps/ansys/18.2
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  module add plgrid/libs/mesa/17.1.0


 3. konfiguracja RSM (krok wykonuje się jednorazowo)

  1. klaster Zeus


   Code Block
   languagebash
   titlekonfigurator RSM dla ANSYS
   # uruchomienie konfiguratora RSM
   /software/local/ansys/v182/CYFRONET/rsm/setup_rsm


  2. klaster Prometheus

   Code Block
   languagebash
   titlekonfigurator RSM dla ANSYS
   # uruchomienie konfiguratora RSM
   /net/software/local/ansys/cyfronet/v182/setup_rsm


 4. uruchomienie  workbench

  Code Block
  languagebash
  titlekonfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw


...