Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po przesłaniu do nas aplikacji Twój wniosek pojawi się na liście wniosków LUMI zamieszczonej poniżej.


...

Podziękowania (acknowledgements)

W  ciągu  30  dni  od  zakończenia  grantu  obliczeniowego  autor  wniosku zobowiązany  jest  do  złożenia  raportu  z  realizacji  grantu  przy  pomocy formularza  udostępnianego  w  Portalu  PLGrid.  Wnioskodawca  w  ramach raportu  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  publikacji  powstałych dzięki obliczeniom   na   superkomputerze   LUMI.

...