Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a następnie użyj przycisku Zapisz i kontynuuj, aby przejść do kolejnego widoku wyboru parametrów.

W nastepnym następnym kroku wybierz  (używając przycisków ze znakiem "+")  zasoby, z krótych których planujesz skorzystać.

  • CPU: czas obliczeń (edytowalny)
  • CPU: czas wykonywania zadania (edytowalny)
  • GPU: czas obliczeń na kartach GPU (edytowalny)
  • STORAGE (przestrzeń danych do wykorzystania)

...

Po stworzeniu alokacji Przejdź dalej i wypełnij Szczegóły granugrantu.

W nastepnym następnym kroku możesz dodać powiązane projekty badawcze. Jeżeli realizacja grantu nie jest z nimi powiązana, zaznacz odpowiedni checkbox i Przejdź dalej.

Teraz określ Deklaracje publikacji jakie (jak przewidujesz) powstaną z użyciem Infrastruktury PLGrid.

...