Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OśrodekKlasterPełna nazwa QCGKrótki alias QCG
PCSSeagleeagle.man.poznan.pleagle
PCSSinulainula.man.poznan.plinula
PCSSmossmoss.man.poznan.plmoss
WCSSbem
bem.wcss.pl
bem
Cyfronet AGHprometheus1prometheus.cyfronet.plprometheus
CI TASKtrytontryton.task.gda.pltryton

...Note

Przed zleceniem zadania prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:

...