Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dostępne zasoby

Z wykorzystaniem usług i narzędzi QosCosGrid użytkownicy mają dostęp do wszystkich zasobów obliczeniowych wchodzących w skład infrastruktury projektu PL-Grid.

 

Dostępne są zasoby w następujących ośrodkach:

  • PCSS - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe - klaster  eagle, inula, moss
  • WCSS - Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe - klaster bem
  • Cyfronet AGH - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH - klaster zeus, prometheus
  • CI TASK - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej -klaster tryton
  • ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego UW - klaster hydra.

Nazwy klastrów obliczeniowych w poszczególnych ośrodkach do podania w opisie eksperymentu przy zlecaniu go do wykonania w konkretnym ośrodku.

Usługi QCG akceptują zarówno pełna nazwę jak i skórcony alias.

OśrodekKlasterPełna nazwa QCGKrótki alias QCG
PCSSeagleeagle.man.poznan.pleagle
PCSSinulainula.man.poznan.plinula
PCSSmossmoss.man.poznan.plmoss
WCSSbem
bem.wcss.pl
bem
Cyfronet AGHzeuszeus.cyfronet.plzeus
Cyfronet AGHprometheus1prometheus.cyfronet.plprometheus
CI TASKtrytontryton.task.gda.pltryton
ICMhydrahydra.icm.edu.plhydra

1Korzystanie z zasobów klastra prometheus wymaga posiadania grantu właściwego oraz aktywacji usługi Dostęp do klastra Prometheus.

Przed zleceniem zadania prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:

  • No labels