Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Column

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów.

Podstawowymi narzędziami dostępowymi QosCosGrid są klient graficzny (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-Icon).

 

Table of Contents

QCG-SimpleClient (klient tekstowy)

...