Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Użytkownik i hasło dla wszystkich maszyn dostępowych są takie same jak w portalu PL-Grid. Dostęp do maszyn QCG jest poprzez usługe SSH.

 

Image Added


Logowanie: ssh <plguser>@maszyna.dostepowa
np.

...