Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  Code Block
  languagebash
  titleuruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  
  #klaster ares
  module add pro-viz
  
  #klaster prometheus
  module add tools/pro-viz
  
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  Code Block
  languagebash
  titleładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  
  #klaster ares
  module load ansys
  
  #klaster prometheus
  module add plgrid/apps/ansys
  
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  #klaster prometheus
  module add plgrid/libs/mesa


 3. uruchomienie  workbench

  Code Block
  languagebash
  titlekonfigurator RSM dla ANSYSUruchamiania w trybie graficznym
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw


...

Kolejki plgrid-short charakteryzują się szybszym czasem uruchomienia dzięki mechanizmowi backfill ale posiadają ograniczenie czasowe czasu trwania zadania


Kolejki dostępne na klastrze Ares

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
plgrid72 godziny

8000 MB

48
plgrid-gpu-v10072 godziny12000 MB32

Kolejki dostępne na klastrze

...

Prometheus

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
plgrid72 godziny

5000 MB

24

plgrid-short

1 godzina5000 MB24
plgrid-long168 godzin5000 MB24
plgrid-gpu72 godziny5000 MB24

Znane błędy

FLUENT: sched_setaffinity() call failed: Invalid argument

...

 • w czasie wystąpienia problemu nie została przekroczona quota dyskowa. Informacje otrzyujemy wywołując na maszynie dostępowej klastra (pro.cyfronet.pl)  polecenie:

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia systemów plikowych
  #klaster ares
  hpc-fs
  
  # klaster prometheus:
  pro-fs


 • użytkownik posiada aktywny grant obliczeniowy

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia godzin w grancie
  #klaster ares
  hpc-grants
  
  #klaster prometheus
  plg-show-grants
  plg-show-grant-details <grant_name>


...