Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning

Zlecanie zadań na maszynę dostępową (np. UI) zamiast na klaster jest zabronione. Może to skutkować restartem maszyny i znacząco utrudnić pracę innym Użytkownikom.

Aktywacja usługi

Aby móc skorzystać z usługi dostępu do klastra, trzeba ją aktywować, wyszukując "lokalny dostęp" do klastra w Katalogu Aplikacji i UsługDostęp do danego klastra możliwy jest dopiero po aktywacji odpowiedniej usługi dostępowej w zakładce Usługi w Portalu. W polu szukania wpisz nazwę klastra, do którego chcesz uzyskać dostęp, po czym użyj przycisku Aktywuj.

Note
Bez aktywnej usługi dostępowej do klastra Użytkownik nie będzie mógł zalogować się na maszynę dostępową klastra.

...

Lokalizacja

ACK Cyfronet AGH, Kraków

ACK Cyfronet AGH, Kraków
CI TASK, GdańskWCSS, Wrocław
Nazwa klastra/klastrówAresAthenaTrytonBem2
Adres węzła dostępowego

ares.cyfronet.pl

athena.cyfronet.pl

plgrid.tryton.task.gda.pl

ui.wcss.pl
System kolejkowy SLURMSLURM

SLURM

SLURM
Informacje rozszerzone*kdm.cyfronet.pl/portal/Ares:Podstawyhttps://docs.cyfronet.pl/display/~plgpawlik/Athena

task.gda.pl/kdm/sprzet/tryton/

https://man.e-science.pl/pl/kdm/bem2

...