Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Podstawowe informacje

...

 • Dostęp (logowanie) do maszyn

...

 • PLGrid oraz przesyłanie plików odbywa się poprzez zabezpieczone połączenia, z wykorzystaniem protokołu SSH. Protokół ten służy do szyfrowanych połączeń umożliwiających zdalną pracę na innym serwerze w sieci.

 • Aby dostać się na serwery

...

 • PLGrid, należy skorzystać z

...

 • tzw. klienta SSH. Dostępnych jest wiele darmowych klientów SSH działających w większości systemów operacyjnych. Wśród nich wymienić można progamy ssh, slogin dla systemów Unix oraz program oraz PuTTY pod Windows.

...

Unix / Linux

1. Logowanie

Przykład: logowanie na serwer dostępowy ui.cyfronet.pl dla użykownika plgkowalski:

Code Block
:$ ssh plgkowalski@ui.cyfronet.pl 

lub

Code Block
:$ ssh -l plgkowalski ui.cyfronet.pl 

Przykładowe użycie - Windows

Po uruchomieniu programu PuTTY należy wpisać parametry planowanego połączenia (adres serwera, do którego chcemy się łączyć; rodzaj połączenia - SSH; port, po którym nastąpi połączenie - 22; ewentualnie nazwę użytkownika używając składni nazwa_uzytkownika@nazwa_serwera).

Image Removed

Tip

Uwaga: Parametry połączenia można zapisać jako tzw. sesję, tak umożliwić szybszą obsługę programu (do tego celu służy część okna logowania "Saved sesions").

Po rozpoczęciu połączenia (klikając w przycisk "Open") pojawi się okno terminalu tekstowego, w które należy podać dane niezbędne do zalogowania (w tym hasło).

Image Removed

Po poprawnej weryfikacji danych dostępowych uzyskuje się dostęp do lini poleceń na maszynie dostępowej UI.

Image Removed

Warning

Hasło do logowania jest takie samo jak do konta w Portalu PLGrid. Nie należy go nikomu zdradzać. Po błędnym logowaniu z użyciem hasła jako loginu należy zmienić hasło w Portalu.

Logowanie w trybie graficznym

...

Poprzez protokół SSH można przenosić połączenia X Window wykorzystane do wyświetlania obrazu przez unixowe uniksowe oprogramowanie graficzne. W zależności od systemu operacyjnego na lokalnej stacji roboczej użytkownika różna jest procedura ustanawiania takiego połączenia.

Systemy klasy Unix z X Window system

W przypadku gdy użytkownik wykorzystuje system klasy Unix (w tym różnego rodzaju dystrybucje Linuxa oraz MacOSX) przekierowanie wyświetlenia uzyskuje się poprzez dodanie opcji -X ( w przypadku nowszych wersji klienta ssh należy stosować opcję -Y) używając komendy ssh. Możliwe jest przenoszenie połączenia X Window pomiędzy więcej niż dwoma komuterami (np. gdy logowanie następuje na zdalny serwer za pośrednictwem bramy w firewallu) - w tym celu należy przy każdym połączeniu’ użyć opcji -X (lub -Y)

Przykładowe użycie

Przykład: logowanie na serwer dostępowy ui.cyfronet.pl razem z przenoszeniem X Window:

Code Block
:$ ssh -Y plgkowalski@ui.cyfronet.pl 

Systemy Windows

Przekierowanie wyświetlania X Windows będzie działać jedynie gdy na lokalnej stacji roboczej zostanie zainstalowane oprogramowanie umożliwiające uruchomienie unixowego środowiska graficznego. Do przykładowych rozwiązań należą:

 • Cygwin - pakiet w pełni darmowy. Jest to emulator środowiska unixowego pod Windows. Cygwin działa z wszelkimi wersjami systemu Windows począwszy od Windows 95, za wyjątkiem Windows CE.
  Po instalacji należy uruchomić środowisko Cygwin po czym należy wydać komendę startx aby uruchomić środowisko graficzne. Z poziomu terminala Cygwina można wtedy zalogować się na dowolny serwer unixowy przekierowując wyświetlanie tak jak powyżej w przypadku systemów Unix
 • XMing - darmowa implementacja XWindow dla systemu Windows (zalecana)
Tip

Uwaga: Logując się przy wykorzystaniu programu PuTTY należy pamiętać by włączyć tzw. przenoszenie połączenia X Window. W tym celu należy w programie PuTTY przejść do zakładki Connection/SSH/X11 i zaznaczyć opcję "Enable X11 forwarding".

Image Removed

...

2. Kopiowanie plików

Na serwerach dostępowych PLGrid

...

Systemy klasy Unix

Na serwerach dostępowych PL-Grid udostępnione są dwa programy do bezpiecznego kopiowania plików: scp oraz sftp.

Program scp (Secure Copy) służy do bezpiecznego kopiowania plików pomiędzy komputerami w sieci. Zapewnia on takie samo bezpieczeństwo jak SSH i pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające protokołu SSH.

W systemach Unix scp jest częścią pakietu SSH a w systemach Windows można zainstalować klienty scp (WinSCP lub pscp).

Uwagi

 • -C - włącza kompresje (nieprzydatne gdy przesyłamy już spakowane pliki np. .tgz)
 • -p - zachowuje oryginalne atrybuty pliku
 • -r - kopiuje rekurencyjnie całe podkatalogi
 • katalog - zastępuje ścieżkę domyślną  (~/katalog jest równoważne /people/login/katalog w przypadku login@zeus.cyfronet.pl)
 • . - zastępuje ścieżkę do bieżącego katalogu
 • nie podanie ścieżki powoduje, że plik(-i) kopiowane są do katalogu domowego
Przykładowe użycie

Przykłady:

1. Kopiowanie kopiowanie pliku plik na serwer dostępowy ui.grid.cyfronet.pl:

Code Block
:$ scp plik plgkowalski@ui.grid.cyfronet.pl: 

kopiowanie 2. Kopiowanie pliku plik z serwera dostępowego ui.grid.cyfronet.pl na maszynę lokalną do bieżącego katalogu:

Code Block
:$ scp plgkowalski@ui.grid.cyfronet.pl:plik . 

kopiowanie 3. Kopiowanie całego katalogu katalog na serwer dostępowy ui.grid.cyfronet.pl z włączeniem kompresji:

Code Block
:$ scp -C -r katalog plgkowalski@ui.grid.cyfronet.pl: 

kopiowanie 4. Kopiowanie całego katalogu katalog z serwera dostępowego ui.grid.cyfronet.pl z włączeniem kompresji na maszynę lokalną do bieżącego katalogu:

Code Block
:$ scp -C -r plgkowalski@ui.grid.cyfronet.pl:katalog . 

Systemy Windows

W celu skopiowania plików z/na lokalną stacje roboczą pracującą pod kontrolą systemu Windows należy zainstalować na takim komputerze oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych poprzez protokół SSH. Polecamy program WinSCP

...

3. Pomoc

Podstawowym źródłem wiedzy o narzędziach, funkcjach oraz poleceniach systemowych są elektroniczne podręczniki użytkownika (tzw. manuals) dostępne po wydaniu komendy man nazwa_polecenia. Szczegółowy opis polecenia man można użyskać poprzez komendę "man man''. W takich podręcznikach znajdują się zwykle ich ogólne opisy działania, składnia, opisy parametrów i opcji oraz przykładowe wywołania polecenia.

...

Przykład: Szczegółowy opis polecenia sbatch (zlecającego zadania w systemie kolejkowym slurm) można uzyskać poprzez komendę:

Code Block
:$ man mansbatch 

Co dalej?

Windows

1. Logowanie

Przykład:

Po uruchomieniu programu PuTTY należy wpisać parametry planowanego połączenia (adres serwera, do którego chcemy się łączyć; rodzaj połączenia - SSH; port, po którym nastąpi połączenie - 22; ewentualnie nazwę użytkownika używając składni nazwa_uzytkownika@nazwa_serwera).

Image Added

Tip

Uwaga: Parametry połączenia można zapisać jako tzw. sesję, tak umożliwić szybszą obsługę programu (do tego celu służy część okna logowania "Saved sesions").

Po rozpoczęciu połączenia (klikając w przycisk "Open") pojawi się okno terminalu tekstowego, w które należy podać dane niezbędne do zalogowania (w tym hasło).

Image Added

Po poprawnej weryfikacji danych dostępowych uzyskuje się dostęp do lini poleceń na maszynie dostępowej UI.

Image Added

Logowanie w trybie graficznym

Przekierowanie wyświetlania X Windows będzie działać jedynie gdy na lokalnej stacji roboczej zostanie zainstalowane oprogramowanie umożliwiające uruchomienie unixowego środowiska graficznego. Do przykładowych rozwiązań należą:

 • Cygwin - pakiet w pełni darmowy. Jest to emulator środowiska unixowego pod Windows. Cygwin działa z wszelkimi wersjami systemu Windows począwszy od Windows 95, za wyjątkiem Windows CE.
  Po instalacji należy uruchomić środowisko Cygwin po czym należy wydać komendę startx aby uruchomić środowisko graficzne. Z poziomu terminala Cygwina można wtedy zalogować się na dowolny serwer unixowy przekierowując wyświetlanie tak jak powyżej w przypadku systemów Unix
 • XMing - darmowa implementacja XWindow dla systemu Windows (zalecana)
   
Tip

Uwaga: Logując się przy wykorzystaniu programu PuTTY należy pamiętać by włączyć tzw. przenoszenie połączenia X Window. W tym celu należy w programie PuTTY przejść do zakładki Connection/SSH/X11 i zaznaczyć opcję "Enable X11 forwarding".

Image Added

2. Kopiowanie plików

W celu skopiowania plików z/na lokalną stacje roboczą pracującą pod kontrolą systemu Windows należy zainstalować na takim komputerze oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych poprzez protokół SSH. Polecamy program WinSCP.

Przydziałem zasobów dla zadań wykonywanych lokalnie na danym klastrze obliczeniowym zajmuje się system kolejkowy. Opis, jak uruchamiać zadania obliczeniowe można znaleźć w tabeli, w wierszu "System kolejkowy". W celu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na klastrach obliczeniowych należy wykorzystać mechanizm Modules.