Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Krótki opis usługi

Usługa ma na celu umożliwnie użytkownikom graficznego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI). Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy graficznej analizy wyników.

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga zawnioskowania o nią w portalu, w sekcji Moje konto, ramce Katalog usług w tabeli Usługi dostępowe należy kliknąć w Aplikuj o usługę w wierszu UI-GUI. Po przydzieleniu dostępu przez administratora (powinno to się stać w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania) w ciągu poniżej 1 h powinno być możliwe zalogowanie.

Pierwsze kroki

Na początku niezbędna jest instalacja klienta NoMachine. Dostępne są wersje dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny należy pobrać ze strony producenta. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu powinno pojawić się okno tworzenia nowego połączenia:

należy kliknąć na ikonę monitora z białym plusem na zielonym tle. Następnie należy wybrać protokół połączenia, którym powinien być "NX":

w kolejnym punkcie trzeba podać adres usługi: ui.plgrid.wcss.wroc.pl (lub krócej ui.wcss.pl)

potrzebny będzie również wybór rodzaju uwierzytelnienia (w typowym przypadku należy wybrać opcję "Password" - czyli poprzez hasło):

następnie należy wybrać czy połączenie ma się odbywać za pośrednictwem serwera proxy (co w typowych przypadkach nie jest konieczne):

Tak skonfigurowane połączenie należy zapisać pod wybraną przez siebie nazwą (np. UI-GUI WCSS):

Następnie powinien pojawić się ekran wyboru połączenia - należy skorzystać z tego, które zostało wcześniej zapisane:

Przy pierwszym połączeniu program poprosi o powierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranu, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-Grid:

Po zalogowaniu należy wybrać opcję tworzenia nowego pulpitu wirtualnego ("Create a new virtual desktop"):

Klient NoMachine wyświetli kilka okien informacyjnych (odnośnie sposobu korzystania) - należy je przeczytać i zaakceptować przyciskiem "OK" (można zaznaczyć pole "Don't show this message again", aby nie pojawiały się w przyszłości). Podczas wyboru typu panelu, proszę wybrać zajmujący cały ekran ("Display the menu panel covering all screen"):

Zaawansowane użycie

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie dostawcy NoMachine.

  • No labels