Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.


LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

 

Krótki opis usługi

System Prognocean Plus służy do prognozowania anomalii poziomu oceanu w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Jest rozszerzeniem istniejącego systemu Prognocean, w porównaniu do którego zawiera wiele nowych rozwiązań technologicznych (obliczenia w oparciu o OpenMPI, baza Rasdaman powiązana z Petascope) oraz, co najważniejsze, gwarantuje prognozy poziomu globalnego oceanu na siatce o rozdzielczości 0,25 x 0,25 stopnia. System Prognocean Plus oblicza co dobę prognozy anomalii poziomu oceanu o długości od 1 do 14 dni w oparciu o cztery niezależne modele empiryczne. System Prognocean Plus realizuje dwa sposoby udostępniania danych: interaktywny serwis mapowy WMS (Web Map Service) i serwis WCS (Web Coverage Service) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz prognoz anomalii poziomu oceanu system Prognocean Plus oblicza statystyki tych prognoz dając badaczom możliwość oceny skuteczności modeli.

Usługa jest adresowana do oceanografów, oceanologów, geofizyków, geodetów i geografów. Dostarcza narzędzia do prognozowania zmian poziomu oceanu, przy czym dostępne są nie tylko aktualne prognozy i ich błędy, ale też te same produkty dla każdego dnia od 01.08.2014. 

Główne informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej systemu Prognocean Plus: XXX. W zakładce "PROJECT" można znaleźć podstawowe informacje o projekcie. W zakładce "PROGNOCEAN & PROGNOCEAN PLUS" zamieszczony jest szczegółowy opis dwóch systemów wraz z odnośnikami do niezbędnej literatury. W zakładce "METHODS AND PRODUCTS" opisano empiryczne metody prognozowania zastosowane w systemie oraz scharakteryzowano produkty systemu.

Aktywowanie usługi

W celu uzyskania dostępu do usługi należy się zarejestrować w portalu PL-Grid. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę "Moje konto". W części "Katalog usług" należy odszukać grid "Platforma dziedzinowa: Hydrologia" i kliknąć "Rozwiń". W wierszu odpowiadającym usłudze "Prognocean Plus: system prognozowania zmian poziomu oceanu" należy wybrać "Aplikuj o usługę" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Wnioski będą akceptowane automatycznie.

Z uwagi na fakt, że system Prognocean Plus dotyczy globalnych zmian środowiskowych, w tym bezpośrednio związanych ze zmianami klimatycznymi, zainteresowanie usługą może pochodzić również spoza Polski. Z tego względu opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej Prognocean Plus XXX. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie Prognocean Plus.

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Pierwsze kroki

Szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim w serwisie WMS Prognocean Plus pod adresem prognocean.plgrid.pl . Oznacza to, że będzie widoczna jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Instrukcja ta jest dostępna po naciśnięciu przycisku "User manual" w panelu sterowania usługi.

XXX Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu. XXX

Zaawansowane użycie

Użytkownicy zainteresowani pobraniem prognoz i błędów prognoz anomalii poziomu oceanu mogą skorzystać z serwisu WCS, wpisując odpowiednie zapytanie w przeglądarce internetowej. Przykładowe zapytanie znajduje się poniżej.

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=Long(1,101)&subset=Lat(1)&subset=ansi("2015-01-02")&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=ansi("2015-01-02")&format=image/tiff&token=XXXXXXXXXX

Aby korzystać z serwisu WCS konieczne jest wygenerowanie tokenu w serwisie mapowym (https://prognocean.plgrid.pl) poprzez wciśnięcie przycisku 'Generate your new token'. Token jest ważny przez 30 dni. Po tym czasie należy wygenerować nowy token, aby móc dalej korzystać z serwisu WCS.

Dostępne wartości parametru coverageId: ph, phar, phtar, phmar (prognozy) oraz kombinacje metody prognostycznej z rodzajem statystyki, np. phtar_mae, ph_rmse (statystyki trafności prognoz).

Parametr leadtime oznacza długość prognozy. Dozwolone wartości to liczby naturalne od 0 do 13 oznaczające prognozy od 1-dniowych do 14-dniowych.

Parametr Long oznacza długość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od 0 do 360.  

Parametr Lat oznacza szerokość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od -90 do 90.  

Parametr ansi oznacza datę, w której prognozy lub statystyki zostały obliczone.

Parametry, które w powyższych zapytaniach znajdują się po słowie subset (tzn. leadtime, Long, Lat i ansi) mogą być podane jako pojedyncza wartość (subset=Lat(1)) lub przedział (dwie wartości oddzielone przecinkiem, np. subset=Long(1,101)). 

Więcej o składni standardu WCS można przeczytać na stronie: http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strona internetowa Prognocean Plus dostępna jest pod adresem: http://prognocean.plgrid.pl

Serwis WMS Prognocean Plus dostępny jest pod adresem https://prognocean.plgrid.pl

Serwis WCS Prognocean Plus dostępny jest pod adresem  https://prognocean.plgrid.pl/petascope/

W razie pytań dotyczących usługi lub problemów związanych z jej funkcjonowaniem proszę utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

 • No labels