Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Opis

Usługa "Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie" jest usługą kierowaną do użytkowników korzystających z graficznych aplikacji do przeprowadzania obliczeń HPC.

Usługa ta nie polega na udostępnianiu "zdalnego pulpitu", na udostępnianiu dostępu graficznego do wybranych aplikacji.

Dostęp do usługi wymaga podania motywacji zawierającej nazwę wykorzystywanej aplikacji oraz powód, dla którego nie może ona być wykorzystana w trybie tekstowym.

Obecnie udostępniane aplikacje:

 • ANSYS

Podstawowe informacje

Maszyna gui.zeus ma wspólny system polików z maszyną zeus.cyfronet.pl (dotyczy $HOME, $PLG_USER_STORAGE, $PLG_GROUPS_STORAGE).

Oprogramowanie do dostępu graficznego

Programy na maszynie

 • edytor tekstu (mousepad),
 • przeglądarka plików,
 • terminal
 • oraz wybrane aplikacje naukowe.

System kolejkowy

Z maszyny można zlecać zadania na klaster Zeus, ale wyłącznie w trybie "batch", zadanie interaktywne nie będą działać.

Przygotowanie

Pobieramy plik z sesjami (sessions) i:

 • gdy używamy już X2Go, doklejamy zawartość pobranego pliku do:
  • Linux: .x2goclient/sessions
  • Windows
 • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
  • Linux:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany plik
  • Windows:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany pli

Wymiana plików z maszyną np.:

Użycie

...

 • No labels