Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Znane błędy

W celu poprawnego działania funkcji Plot3D, prosimy uruchamiać aplikacje mathematica z opcją -mesa:

mathematica -mesa


Uruchomienie równoległe

Po otwarciu programu należy ustawić opcje pozwalające na używanie większej ilości rdzeni CPU poprzez dodanie ilości Kerneli obliczeniowych. W tym celu należy wybrać w menu Evaluation -> Parallel Kernel Configuration...

W otwartym oknie należy ustawić ilość Kerneli do obliczeń, w tym przypadku 8. Wartość ta powinna być zgodna z ilością procesorów dostępnych dla zadania.

Z uwagi na ilość licencji, prosimy o nie zajmowanie więcej niż 16 Kerneli obliczeniowych na zadanie.

Następnie należy wystartować Kernele za pomocą poleceń Evaluation -> Parallel Kernel Status... -> Launch All lub w kodzie za pomocą polecenia LaunchKernels[8].

  • No labels