You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Dla wygody użytkowników klient QCG-SimpleClient zainstalowany został na ogólnodostępnych (dla użytkowników infrastruktury QCG) maszynach.

 

Oprócz poleceń qcg-* maszyny dostępowa QCG udostępniają przestrzeń dyskową poprzez protokół gridFTP.Przestrzeń ta może być wykorzystana zarówno do przechowywania plików wejściowych, jak i wyników eksperymentów.

Użytkownik i hasło dla wszystkich maszyn dostępowych są takie same jak w portalu PL-Grid. Dostęp do maszyn QCG jest poprzez usługe SSH.

 


Logowanie: ssh <plguser>@maszyna.dostepowa
np.

ssh plgpiontek@client.qcg.psnc.pl

 

Lista maszyn dostępowych do infrastruktury QosCosGrid

OśrodekPCSS, PoznańWCSS, WrocławCyfronet, KrakówICM, Warszawa
Maszyna

client.qcg.psnc.pl

ui.plgrid.wcss.wroc.plzeus.cyfronet.plui.grid.icm.edu.pl
Port dostępowy22222222
KeyFS*taktaktaktak
KeyFS domyślnie aktywnytaktaktaktak
Komentarz    
Zgłaszanie problemów

helpdesk.plgrid.pl

 helpdesk@plgrid.pl

KeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.

 

W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds local" i włączyć ponownie poleceniem "creds keyfs".

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawnego działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.

 

 

 

  • No labels