Krótki opis usługi

Usługa CVMFS udostępnia katalogi oprogramowania i danych potrzebnych do rekonstrukcji i analizy danych w eksperymentach HEP. Usługa działa na wydzielonych serwerach na zasadzie instalacji wirtualnego systemu plików CERNVM-FS dostępnego tylko do odczytu i montowanego przez moduł FUSE w lokalnej przestrzeni użytkownika. Katalogi tego systemu w ścieżce /cvmfs są następnie eksportowane przy pomocy protokołu NFS do maszyn dostępowych i maszyn roboczych. Pliki oprogramowania eksperymentów są udostępniane przez centralne serwery, a system plików CERNVM-FS stale synchronizuje z nimi zawartość lokalnych katalogów, w których pliki są sprowadzane fizycznie tylko przy próbie dostępu. W ten sposób są dostępne natychmiast wszystkie wersje oprogramowania i wszelkie modyfikacje wprowadzane na serwerach centralnych przy oszczędnym zużyciu lokalnych zasobów dyskowych. Obecnie dostępne jest oprogramowanie 4 eksperymentów na akceleratorze LHC, ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, jednak zestawy dostępnych katalogów oprogramowania mogą się różnić w poszczególnych ośrodkach obliczeniowych.

Aktywowanie usługi

Katalogi CVMFS są dostępne w ośrodkach obliczeniowych PLGrid wspierających eksperymenty HEP. Aby móc korzystać z usługi należy mieć założone konto w Portalu PL-Grid i aktywować usługi:

 1. Dostęp do klastra w ośrodku obliczeniowym
 2. Dostęp do UI w ośrodku obliczeniowym
 3. Platforma dziedzinowa HEPGrid: usługa CVMFS

Usługi aktywuje się w Portalu Użytkownika, zgodnie z opisem.

Pierwsze kroki

Eksperyment ATLAS

 • Katalogi atlas.cern.ch,atlas-condb.cern.ch
 • Na WN dostępna jest zmienna środowiska VO_ATLAS_SW_DIR=/cvmfs/atlas.cern.ch/repo/sw

 • Pełną inicjalizację środowiska eksperymentu najprościej można wykonac przy pomocy pakietu ATLASLocalRootBase:
  • w pliku inicjalizacji powłoki, np. .bashrc:
   export ATLAS_LOCAL_ROOT_BASE=/cvmfs/atlas.cern.ch/repo/ATLASLocalRootBase
   alias setupATLAS='source ${ATLAS_LOCAL_ROOT_BASE}/user/atlasLocalSetup.sh'
  • w linii poleceń wykonujemy:
   setupATLAS
  • otrzymujemy zestaw poleceń ustawiających środowisko poszczególnych narzędzi i pakietów oprogramowanie

 • Wykonywanie zadań obliczeniowych w środowisku lokalnym i gridowym opisane jest na stronach https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/AtlasComputing/WorkBook

Eksperyment LHCb

 • Katalog lhcb.cern.ch
 • Na WN dostępna jest zmienna środowiskowa VO_LHCB_SW_DIR=/cvmfs/lhcb.cern.ch
 • Środowisko obliczeniowe LHCb ustawiane jest poprzez zdefiniowanie dwóch zmiennych środowiskowych oraz wykonanie skryptu. Dla powłoki csh:
  • setenv MYSITEROOT $VO_LHCB_SW_DIR/lib
  • setenv CMTCONFIG x86_64-slc6-gcc46-opt
  • source $MYSITEROOT/LbLogin.csh

Zmienna CMTCONFIG określa wersje systemu operacyjnego oraz wersje gcc (w przykładzie zmienna określa SLC6, gcc 4.6 oraz wersje bibliotek z opcją kompilacji z optymalizacją)

Zaawansowane użycie

ATLAS

 • Przykład wykonywania zadań interakcyjne:
  inicjalizacja ATLASLocalRootBase przy pomocy poleceń opisanych wyżej i umieszczonych w pliku localrootbasecvmfssetup.sh

 • Przykład wysłania zadania obliczeniowego do kolejki lokalnej

Gdzie szukać dalszych informacji?

ATLAS CERNVM-FS: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasComputing/CernVMFS

ATLAS pakiet inicjalizacji środowiska: https://twiki.atlas-canada.ca/bin/view/AtlasCanada/ATLASLocalRootBase

ATLAS praca w środkowisku gridowym: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/viewauth/AtlasComputing/WorkBookStartingGrid

LHCb podręczniki do ustawiania środowiska i uruchamiania aplikacji do analizy danych https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCb/DaVinciTutorial

LHCb praca w środkowisku gridowym: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCb/LHCbComputing#Distributed_Analysis_Ganga

Braki w dokumentacji prosimy zgłaszać w HelpDesk


 • No labels