Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniższa strona opisuje problemy i nietypowe sytuacje mogące wystąpić podczas korzystania z infrastruktury QCG

"Failed to init input: Failed to load user's credential: Too short proxy life time"

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy czas ważności certyfikatu użytkownika nie pozwala na utworzenie certyfikatu proxy o zadanej długości (domyślnie 25 dni).

Pomimo danego komunikatu tworzone jest prawidłowe proxy użytkownika, tyle że jego długość ograniczona jest do pozostałego czasu ważności certyfikatu użytkownika.

Rozwiązaniem tego problemu jest odświeżenie certyfikatu użytkownika.

Tymczasowo można ten problem rozwiązać zmieniając konfigurację klienta i ustawiając krótszą wartość dla długości tworzonego proxy. Sposób zmiany konfiguracji opisany jest na stronie: Konfiguracja klienta.

 

  • No labels