Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów. Podstawowymi narzędziami dostępowymi są klient graficzny (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-Icon). Przegląd dostępnych klientów znajduje się na stronie: narzędzia dostępowe QosCosGrid.

 

Graficzne narzędzia dostępowe

Dostęp do infrastruktury QosCosGrid możliwy jest również z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi graficznych ułatwiających przeprowadzenie eksperymentu obliczeniowego oraz interpretacji wyników:

 

...

Image AddedImage AddedImage Added

 

 

QCG-Icon

...

Rozszerzenia QosCosGrid

QosCosGrid oferuje dodatkowo zestaw narzędzi i usług rozszerzających podstawową funkcjonalność narzędzi dostępowych, umożliwiających między innymi rezerwację zasobów obliczeniowych czy śledzenie postępu wykonania długotrwających aplikacji.

 

 Image Added Image Added

Nanotechnology-Gateway

 

Kontakt

Kontakt: qcg@plgrid.pl
Zgłaszanie problemów: http://helpdesk.plgrid.pl