Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Klient URC pobrany może zostać ze strony projektu: http://www.unicore.eu/download/unicore/.

 Najnowszą wersją jest klienta UNICORE 7.3.0. 

 

Dalszy wybór zależny jest od systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik. 

 

Użytkownik powinien rozpakować pobraną paczkę z oprogramowaniem, a następnie skonfigurować dostęp do zdalnych zasobów. 

 

Image Modified

 

Co dalej?

Konfiguracja klienta URC

...