Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Klient URC pobrany może zostać ze strony projektu: http://www.unicore.eu/download/unicore/.

...

Użytkownik powinien rozpakować pobraną paczkę z oprogramowaniem.

 


 

Co dalej?

Konfiguracja klienta URC klienta URC