Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


 

Strona X2Go: http://wiki.x2go.org/doku.php

Pobieranie X2Go: http://wiki.x2go.org/doku.php/download:start

Pobieramy plik z sesjami (sessions) i:

 • gdy używamy już X2Go, doklejamy zawartość pobranego pliku do:
  • Linux: .x2goclient/sessions
  • Windows
 • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
  • Linux:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany plik
  • Windows:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany plik

 

Wymiana plików z maszyną np.:

Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz na wszystkich klastrach ACK Cyfronet AGH

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach sesji pro-viz:

Note
titleStara dokumentacja Zeus

Nieaktualna dokumentacja starej usługi obliczeń graficznych na klastrze Zeus znajduje się na stronie Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie (nieaktualne).