Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

 

Strona X2Go: http://wiki.x2go.org/doku.php

Pobieranie X2Go: http://wiki.x2go.org/doku.php/download:start

Pobieramy plik z sesjami (sessions) i:

 • gdy używamy już X2Go, doklejamy zawartość pobranego pliku do:
  • Linux: .x2goclient/sessions
  • Windows
 • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
  • Linux:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany plik
  • Windows:
   • tworzymy katalog .x2goclient
   • wrzucamy tam pobrany plik

 

Wymiana plików z maszyną np.:

 • No labels