Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
outlinetrue

Rejestracja, afiliacja i logowanie


Ciągle dostaję komunikat "niepoprawny login" lub "niepoprawne hasło"

Jeśli formularz rejestracyjny podaje informacje o niepoprawnym loginie lub haśle, upewnij się, że Twój login i Twoje hasło spełniają określone wymagania. Więcej szczegółów na temat rejestracji znajdziesz w naszym Podręczniku użytkownika.


Żaden z typów afiliacji nie odpowiada mojej sytuacji


Na liście jednostek/podjednostek naukowych nie ma mojej jednostki


Mój wniosek o podniesienie afiliacji został odrzucony


Mimo aktywnej afiliacji konto wygląda na nieaktywowane

...

Zakładanie i obsługa grantów

Twój wniosek grantowy został odrzucony

Jeśli Twój wniosek grantowy został odrzucony, to prawdopodobnie został on założony na zespół testowy. Więcej na temat obliczeń w naszej Infrastrukturze przeczytasz w Podręczniku użytkownika.Inne

Nie znalazłeś informacji, których szukałeś?

...