Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

QCG-Monitoring - Narzędzie graficzne QosCosGrid umożliwiające monitoring i śledzenie postępu wykonania aplikacji w infrastrukturze PL-Grid.

 

Wstęp

Usługa QCG-Monitoring umożliwia śledzenie postępu wykonania aplikacji uruchomionej przy pomocy narzędzi dostępowych QosCosGrid na infrastrukturze PL-Grid. Postęp wykonania aplikacji prezentowany jest w formie graficznej w postaci wykresów, tabel i obrazów w zależności od schematu zdefiniowanego w systemie dla danej aplikacji. Usługa QCG-Monitoring dedykowana jest dla osób wykonujących długotrwałe obliczenia w infrastrukturze, które na podstawie prezentowanych wyników mogą określić stopień zaawansowania obliczeń oraz podjąć decyzje o ewentualnym wstrzymaniu zadania jeśli obliczenia nie przebiegają zgodnie z założeniami.

Portal monitoringu

Prezentacja postępu wykonania aplikacji dostępna jest jako usługa portalowa zintegrowana z infrastrukturą PL-Grid.

Sposób logowania do usługi oraz jej funkcjonalność opisana jest w sekcji: Portal Monitoringu.

 

Schematy monitoringu

Informacja o postępie wykonania aplikacji prezentowana jest zgodnie z wybranymi schematami zarejestrowanymi w systemie i dostępnymi dla poszczególnych aplikacji.

Lista predefiniowanych schematów znajduje się w sekcji: Schematy monitoringu.

Integracja z narzędziami dostępowymi

Aby zadanie obliczeniowe było objęte monitoringiem i pojawiło się w portalu Monitoringu, informacja o tym, ze ma być monitorowane musi być przekazana do systemu w momencie zlecania zadania.

Monitorowanie zadań dostępne jest dla zadań uruchamianych przy użyciu zarówno klienta tekstowego QCG-SimpleClient jak i również graficznego narzędzia QCG-Icon.

Informacja o tym, jak zlecić zadanie aby było ono monitorowane opisane jest w sekcji: Zlecenie zadania.

 

 

 

  • No labels