Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Usługi dodatkowe QosCosGrid to zestaw usług i narzędzi oferujących zaawansowaną funkcjonalność stanowiącą rozszerzenie i uzupełnienie funkcjonalności operowanej przez tekstowe i graficzne narzędzia dostępowe umożliwiające zlecania i kontrolowanie zadań w infrastrukturze. 

 Rezerwacja zasobów obliczeniowych

Portal Rezerwacji Zasobów Obliczeniowych oferuje graficzny interfejs umożliwiający w prosty i intuicyjny sposób rezerwacje zasobów obliczeniowych w infrastrukturze PL-Grid.

Narzędzie to oferuje tę samą funkcjonalność co zestaw poleceń narzędzia tekstowego qcg-client i jest jego graficzną alternatywą umożliwiając rezerwowanie zasobów, listowanie i zarządzanie rezerwacjami.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie narzędzia - Rezerwacja Zasobów.

Monitoring zadań

Narzędzie graficzne QCG-Monitoring jest rozszerzeniem infrastruktury QosCosGrid umożliwiającym monitoring i śledzenie postępu aplikacji uruchamianych na infrastrukturze PL-Grid. Wizualizacja postępu aplikacji odbywa się na stronie www, gdzie użytkownik z listy swoich zadań wybiera konkretne zadanie, dla którego na podstawie zadeklarowanego wzorca wizualizowany jest stan obecny w postaci tabeli lub wykresu.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie narzędzia - QCG-Monitoring.

The license could not be verified: License Certificate has expired!

  • No labels