Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Next »


Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach sesji pro-viz:
Opis

Usługa jest kierowana do użytkowników korzystających z aplikacji w trybie graficznym do przeprowadzania obliczeń HPC.

Usługa ta nie polega na udostępnianiu "zdalnego pulpitu", a na udostępnianiu wybranych aplikacji naukowych w trybie graficznym.

Dostęp do usługi wymaga podania motywacji zawierającej nazwę wykorzystywanej aplikacji oraz powód, dla którego nie może ona być wykorzystana w trybie tekstowym.

Obecnie udostępniane aplikacje:

Podstawowe informacje

Maszyna gui.zeus.cyfronet.pl ma wspólny system plików z maszyną zeus.cyfronet.pl - dotyczy $HOME, $PLG_USER_STORAGE, $PLG_GROUPS_STORAGE.

Oprogramowanie do dostępu graficznego

Programy na maszynie

 • edytor tekstu (mousepad),
 • przeglądarka plików,
 • terminal
 • oraz wybrane aplikacje naukowe.

System kolejkowy

Z maszyny można zlecać zadania na klaster Zeus, ale wyłącznie w trybie wsadowym (batch), zadania interaktywne nie będą działać.

Uzyskanie dostępu do maszyny

Aby dostać się do maszyny gui.zeus.cyfronet.pl, należy posiadać aktywną usługę "Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie" w Portalu PLGrid oraz zainstalowany i skonfigurowany program X2Go.

Dodanie sesji w aplikacji X2Go (wersja "automatyczna")

Instalujemy X2Go w wersji dla naszego systemu (zgodnie z informacjami ze strony X2Go), a następnie wgrywamy odpowiednią konfigurację według poniższej instrukcji.

 • Linux, Mac OS X
  • pobieramy plik z sesjami: sessions
  • gdy używamy już X2Go:
   • doklejamy zawartość pobranego pliku do "~/.x2goclient/sessions"
  • gdy nie używaliśmy nigdy X2Go:
   • tworzymy katalog "~/.x2goclient"
   • przenosimy tam pobrany plik (powinniśmy uzyskać strukturę: "~/.x2goclient/sessions")
 • Windows
  • pobieramy plik x2go_gui.zeus.reg
  • klikamy dwukrotnie i zgadzamy się na dodanie do rejestru

Dodanie sesji w aplikacji X2Go (wersja "manualna")

Uruchamiamy aplikację i wybieramy w Menu: Session -> New session, a następnie ustawiamy opcje jak na obrazkach poniżej:

 

Uruchomienie

Uruchamiamy X2Go, po prawej stronie wybieramy sesję "gui.zeus.cyfronet.pl", wypełniamy nasz login oraz hasło do Infrastruktury PLGrid (takie same jak do Portalu PLGrid) i klikamy OK.

Po chwili wyświetli się pulpit ze środowiskiem XFCE oraz informacją powitalną.

Teraz możemy zmaksymalizować okno i zacząć korzystać z maszyny.

Wybór grantu do obliczeń

Aby zlecać obliczenia na klaster Zeus, wymagany jest grant testowy lub właściwy. Po zalogowaniu na maszynę pojawi się okno wyboru grantu, w którym należy wybrać grant dla danej sesji.

Dostępna jest również opcja zmiany grantu już wybranego.

 

Programy do wymiana plików pomiędzy maszyną gui.zeus.cyfronet.pl a naszym komputerem

Rozwiązywanie problemów z X2Go

W razie problemów z X2GO np. czarny ekran, wiszące połączenie itp. możemy zastosować następującą procedurę:

 1. Połączyć się SSH na maszynę gui.zeus.cyfronet.pl np. plgXXXX@gui.zeus.cyfronet.pl (gdzie plgXXXX to nasz login PLGrid)
 2. Uruchamiamy komendę "x2golistsessions"
 3. Uruchamiamy komendę "x2goterminate-session ID"  gdzie ID to 2 kolumna z poprzedniej kolumny (np. plgusername-50-1452155666_stDXFCE_dp24)

Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS)

Więcej w informacji w na stronie usługi RoMa.

 1. Przechodzimy do Menu i uruchamiamy ANSYS
 2. Wybieramy Tools > Launch Remote Solve Manager 
 3. Czekamy na wyświetlenie listy kolejek, następnie klikamy prawym na "My Computer" -> Set Password i wypełniamy naszym hasłem PLGrid
 4. Następnie klikamy na "+" pod Queues -> plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" -> Test, który rozpocznie test działania programu 
 5. Wynik poprawnie zakończonego testu 
 6. Teraz możemy liczyć normalne zadania, np. 
 7. Po prawej stronie należy wybrać odpowiednie opcje (wiersz 14, 15, 16): 
 8. Poprawnie działające zadanie

 

 

Konfiguracja Ansys Mechanical

 

Aby poprawnie skonfigurować solver Static Structural i każdy inny korzystający z aplikacji Ansys Mechanical dla zdalnego wysyłania zadań do obliczeń na klaster Zeus należy wykonać dla projektu następujące zadania:

 

 1. W schemacie projektu klikamy prawym klawiszem w pozycje Solution
 2. Z menu wybieramy pozycje Edit
 3. Uruchomi nam się komponent Mechanical w którym klikamy menu Tools -> Solve Process Settings
 4. Otworzy się nam okno w którym klikamy klawisz Add Remote: i ustawiamy nazwę "zeus" następujaco:  Solve Manager: localhost
  Queue: plgrid
  License: ANSYS Academic Research
  (jeżeli opisy są zbyt krótkie to szukamy i klikamy pozycje "Ansys Emag Solver",
  następnie naciskając 2 razy strzałkę w dół przechodzimy do odpowiedniej pozycji:
  ANSYS Academic Resea... (jest to pierwsza pozycja ANSYS Academic Resea... na liście)
 5. Można wybrać ustawienie 'zeus' jako domyślne klikając przycisk 'Set as Default':
 6. Jeżeli problem jest złożony obliczeniowo i potrzebuje dużo czasu można kliknąć klawisz Advancedi ustawic "Max Number of utilized Cores" np na 6:
  ś
  Zmiana domyślnej wartości 2 na coś innego może wydłużyć czas oczekiwania na start zadania, nawet do kilku godzin
 7. Następnie zamykamy Mechanical
 8. Klikamy prawym przyciskiem w pozycję Solution i następnie Properties.
 9. W nowo otwartej części okna wybieramy w pozycjach 14 i 15:
  Update option -> Submit to Remote Solve Manager
  Solve Process Setting: "zeus" (pozycja skonfigurowana wyżej w Mechanical)
 10. Opcje Solve Manager: localhost oraz Queue: plgrid ustawią się automatycznie
 11. Wybieramy przycisk Update Project z programu Workbench lub klikając prawym przyciskiem na pozycję Solution wybieramy Update
 • No labels