Page tree

Test

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Dla wygody użytkowników klient QCG-SimpleClient zainstalowany został na ogólnodostępnych (dla użytkowników infrastruktury QCG) maszynach.


Oprócz poleceń qcg-* maszyny dostępowa QCG udostępniają przestrzeń dyskową poprzez protokół gridFTP.Przestrzeń ta może być wykorzystana zarówno do przechowywania plików wejściowych, jak i wyników eksperymentów.

Użytkownik i hasło dla wszystkich maszyn dostępowych są takie same jak w portalu PL-Grid. Dostęp do maszyn QCG jest poprzez usługe SSH.Logowanie: ssh <plguser>@maszyna.dostepowa
np.

ssh plgpiontek@client.qcg.psnc.pl


Lista maszyn dostępowych do infrastruktury QosCosGrid

OśrodekPCSS, PoznańWCSS, WrocławCyfronet, KrakówICM, Warszawa
Maszyna

client.qcg.psnc.pl

ui.plgrid.wcss.wroc.plzeus.cyfronet.plui.grid.icm.edu.pl
Port dostępowy22222222
KeyFS*taktaktaktak
KeyFS domyślnie aktywnytaktaktaktak
KomentarzZgłaszanie problemów

helpdesk.plgrid.pl

KeyFS

System keyFS umożliwia dostęp do certyfikatu i klucza na maszynach dostępowych bez konieczności wgrywania go tam i dodatkowego konfigurowania środowiska QCG.

System keyFS jest domyślnie aktywny na maszynach dostępowych QCG i korzystanie z niego nie wymaga dodatkowych akcji.


W przypadku uzasadnionej konieczności KeyFSa można wyłaczyć jednorazowo poleceniem "creds local" i włączyć ponownie poleceniem "creds keyfs".

Przy wyłączonym systemie keyFS dla poprawnego działania klienta QCG konieczna jest jego konfiguracja.
  • No labels