Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wprowadzenie do Arm DDT

DDT to debugger, umożliwiający wykrywanie błędów, przerywanie działania programu, wykonywanie kodu krok po kroku, podglądanie wartości zmiennych, stosu wywołań funkcji itp., dostosowany do pracy z aplikacjami rozproszonymi i wielowątkowymi.

Niniejsze wprowadzenie zakłada znajomość: Tryb graficzny (przypomnienie).

Kiedy używać DDT (wskazówki)?

 • jeśli w trakcie wykonania, program przerywa swoje działanie i kończy się niespodziewanym błędem
 • jeśli program się zawiesza
 • jeśli otrzymujemy niepoprawne wyniki i chcemy poznać przyczynę
 • jeśli chcemy prześledzić działanie kodu

Korzystanie z debuggera ma największy sens gdy posiadamy dostęp do kodu źródłowego.

Jak uruchomić DDT?

Rozważmy przykładową aplikację, uruchamianą pod MPI:

mpiexec -n 4 ./mmult1_c.exe 1024

W celu jej zdebugowania wystarczy (pracując w trybie graficznym):

 • załadować pakiet arm-forge
module add plgrid/tools/arm-forge
 • skompilować program z flagą -g (symbole do debugu);
  bez tej opcji debuger nie będzie wiedział która linia jest wykonywana, być może będą znane nazwy funkcji
 • zaleca się kompilację bez optymalizacji, tj. z flagą -O0;
  przy włączonych optymalizacjach (-O2/-O3), informacje z debugera mogą być zaburzone
 • uruchomić program w ten sam sposób, dodając na początku komendy "ddt"
ddt mpiexec -n 4 ./mmult1_c.exe 1024

W okienku, które się pojawi, klikamy RUN.

 

Otworzy się wtedy właściwe GUI programu DDT, w którym będziemy wykonywać proces debugowania.

Podstawowe funkcjonalności

 • stack trace - wielowątkowy (gdzie się znajduje który proces/wątek)
 • możliwość tworzenia grup procesów (pasek na górze)
 • breakpointy
 • watchpointy
 • ewaluacja wyrażeń
 • widok "LOGu" (zapis pracy debuggera)
 • input i output programu
 • podgląd wartości w danej linijce / podgląd zmiennych lokalnych (zestawienie z wszystkich procesów)
 • kontrola wykonania programu (start, stop, step, step into, restart, ...)

Dodatkowe uwagi

 • User Guide (wersja 20.2),
 • DDT z opcją offline, umożliwia wykonanie kodu pod kontrolą debuggera, bez interakcji użytkownika; może to mieć zastosowanie gdy chcemy wykonać kod i podglądnąć wartości w konkretnym miejscu, albo gdy aplikacja kończy się błędem tylko raz na jakiś czas (wtedy spośród wielu wykonań, to które zakończy się błędem dostarczy nam informacji o błędzie); wartości zapisane w raporcie, odpowiadają temu co pojawia się w "Logbook"
ddt --offline=debug-report.html --break-at=<file>:<line>  (...command...)
 • opcja attach, umożliwia podpięcie się do już uruchomionego procesu (podając jego PID); bardzo wygodnie można to zrobić z poziomu GUI programu
 • w DDT można otwierać pliki core-dump


 • No labels