Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wprowadzenie do pakietu Arm Forge

Pakiet Arm-Forge zawiera dwa narzędzia wspierające pracę programisty:

  • Arm DDT, debugger, umożliwiający wykrywanie błędów, przerywanie działania programu, wykonywanie kodu krok po kroku, podglądanie wartości zmiennych, stosu wywołań funkcji itp.
  • Arm MAP, profiler, analizujący zachowanie aplikacji pod kątem wydajności i zużycia różnych zasobów; dzięki niemu można się dowiedzieć ile czasu jest spędzane w której funkcji,

oraz dodatkowo:

  • Arm Performance Reports, narzędzie pozwalające w szybki sposób przedstawić charakterystykę wydajności i użycia zasobów przez naszą aplikację.

Główną zaletą tego pakietu jest to, że jest bardzo dobrze przystosowany do pracy z aplikacjami równoległymi - zarówno wieloprocesowymi (MPI) jak i wielowątkowymi (OpenMP).
Obecnie na klastrze Prometeusz dostępny jest pakiet Arm Forge Ultimate w wersji 20.2.

Możliwości

  • przeznaczony dla kodów C / C++ / Fortran / CUDA
  • częściowe wsparcie dla skryptów Python
  • wsparcie dla MPI, OpenMP, GPU

Ładowanie i uruchomienie

module add plgrid/tools/arm-forge

Po załadowaniu, otrzymujemy do dyspozycji komendy:

forge
ddt
map

Każda z nich, bez podawania innym argumentów, otworzy podstawowe GUI programu (Arm-Forge). Wewnątrz można przełączać się pomiędzy interfejsem startowym DDT oraz MAP.

Oprócz tego do dyspozycji jest jeszcze komenda:

perf-report

Aktualna licencja

  • ważna do 30 grudnia 2021 roku
  • umożliwia wykonywanie programów korzystających maksymalnie z 128 procesów

Dokumentacja (na stronie Arm)

ogólny opis Arm Forge
pomoc i tutoriale, (sekcja "Debug, Profile, and Analyze")
User Guide (Arm-Forge 20.2)


  • No labels