Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wstęp

W procesie rozwijania własnego kodu - szczególnie symulacji naukowych, korzystających z dużych zasobów obliczeniowych - kluczowe są dwa aspekty: poprawność i wydajność aplikacji. Aby je zagwarantować wykonuje się odpowiednio debugowanie i optymalizację kodu.

ACK Cyfronet udostępnia zaawansowane narzędzia wspierające te procesy:

 • pakiet Arm Forge
  • Arm DDT, debugger dla aplikacji współbieżnych i równoległych
  • Arm MAP, profiler dla aplikacji współbieżnych i równoległych
 • narzędzia Intel Parallel Studio XE (Cluster Edition)
  • Intel Advisor

  • Intel Inspector

  • Intel VTune Amplifier

  • Intel Trace Analyzer and Collector (ITAC)


Tryb graficzny (przypomnienie)

Większość z narzędzi wymaga dostępu do węzłów obliczeniowych klastra w trybie graficznym. Na klastrze Prometeusz, jest on realizowany przy użyciu narzędzia pro-viz. Pomocne może być również inicjowanie sesji interaktywnych. Osoby niezaznajomione odsyłamy do dokładniejszych opisów tych zagadnień:
Tryb interaktywny @Prometeusz,
Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz.

Dla przypomnienia, prezentujemy sposób uzyskania takiego dostępu:

I wariant

tryb interaktywny + pro-viz attach + pro-viz password
# pierwszy terminal (ssh prometheus.cyfronet.pl)
[plguser@login01 ~]$ srun -p plgrid-testing -N 1 -n 2 --time=0-1:00 --pty /bin/bash -l
[plguser@p0677 ~]$ echo $SLURM_JOBID
17572051

# drugi terminal (ssh prometheus.cyfronet.pl)
[plguser@login01 ~]$ module add plgrid/tools/pro-viz
[plguser@login01 ~]$ pro-viz attach 17572051
[plguser@login01 ~]$ pro-viz password 17572051
(...) # <-- tutaj pojawi się komenda do VNC

# terminal lokalny
$ vncviewer -SecurityTypes=VNC,UnixLogin,None -via plguser@pro.cyfronet.pl -password=XXXXXXXX p0677:1

II wariant

pro-viz interactive
# pierwszy terminal (ssh prometheus.cyfronet.pl)
[plguser@login01 ~]$ module add plgrid/tools/pro-viz
[plguser@login01 ~]$ pro-viz interactive -p plgrid-testing -N 1 -n 2 -t 0-1:00
(...) # <-- tutaj pojawi się komenda do VNC

# terminal lokalny
$ vncviewer -SecurityTypes=VNC,UnixLogin,None -via plguser@pro.cyfronet.pl -password=XXXXXXXX p0677:1

W opisach poszczególnych narzędzi, będziemy zakładać, że posiadamy już połączenie w trybie graficznym.

 • No labels