Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opis Arm Performance Reports

Arm Performance Reports, służy do analizy zachowania aplikacji pod kątem wydajności i zużycia różnych zasobów i tak jak reszta narzędzi z pakietu Arm Forge, jest dostosowany do pracy z aplikacjami rozproszonymi i wielowątkowymi.

Efektem działania Performance Reports jest raport zawierający podsumowanie zachowania naszej aplikacji pod kątem:

 • użycia CPU, MPI, I/O (procent czasu spędzony w danym obszarze),
 • informacji na temat pracy wątków, pamięci i użycia energii.

Raport jest generowany w formie strony HTML oraz jako zwykły plik tekstowy.

Kiedy i w jakim celu używać Performance Reports?

Raport generowany przez Performance Report:

 • dotyczy całościowego wykonania aplikacji,
 • nie umożliwia analizy zachowania aplikacji w czasie, ani w poszczególnych funkcjach.

Arm Performance Reports może być pomocny:

 • jako pierwsze (szybkie i czytelne) źródło informacji o charakterze naszej aplikacji,
 • do porównywania zachowania różnych wersji aplikacji lub uruchomień tej samej aplikacji przy różnych konfiguracjach.

Informacje (i podpowiedzi) z raportów należy traktować jako poglądowe. Do dokładniejszego zrozumienia zachowania aplikacji zaleca się skorzystanie z profilera Arm MAP.

Jak uruchomić Performance Reports?

Rozważmy przykładową aplikację, uruchamianą pod MPI:

mpiexec -n 4 ./mmult4_c.exe 1024

W celu utworzenia raportu wystarczy:

 • załadować pakiet arm-forge
module add plgrid/tools/arm-forge
 • uruchomić program w ten sam sposób (nie wymaga rekompilacji), dodając na początku komendy "perf-report"
perf-report  mpiexec -n 4 ./mmult4_c.exe 1024

Nastąpi wykonanie programu, po czym zostanie zapisany plik .html oraz plik .txt z raportem (o automatycznie wygenerowanej nazwie).
Nazwa pliku zawiera nazwę programu (jako prefiks) oraz informację dot. liczby procesów i węzłów wraz z datą i godziną wykonania (jako sufiks).

Przykład raportu

Dla powyższego przykładu zostały wygenerowane raporty:

Raport w formie strony HTML jest bardzo czytelny.
Raport w formie tekstowej zawiera te same informacje i również jest przejrzysty.

Dodatkowe uwagi

 • User Guide (wersja 20.2),
 • można samemu wybrać nazwę pliku z raportem, poprzez dodanie opcji -o
  • "perf-report -o <nazwa-pliku>.html  (...komenda...)" - aby zapisać raport w podanym pliku (tylko wersja HTML),
  • "perf-report -o <nazwa-pliku>.txt  (...komenda...)" - aby zapisać raport w podanym pliku (tylko wersja tekstowa),
  • "perf-report -o <nazwa-folderu>  (...komenda...)" - aby zapisać raport w formie HTML i TXT (o automatycznie wygenerowanej nazwie) w podanym folderze,
  • "perf-report -o <prefiks>  (...komenda...)" - aby zapisać raport w formie HTML i TXT o automatycznie wygenerowanej nazwie, ale z podanym prefiksem na początku.


 • No labels