Page tree

Test

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Widok

Po udanej konfiguracji klient URC powinien zawierać trzy okna:

 

Grid Browser

Po kliknięciu dwukrotnie myszka na ikonce rejestru wyświetlone zostaną jego poszczególne elementy: systemy dostępne w ośrodkach, kaskada zadań, przestrzenie przechowywania plików:

 

Rozwijając system docelowy ośrodka ICM widoczne są ikonki dwóch przestrzeni plików (Storage) oraz ikonka zadań (Jobs):

 

Po dwukrotnym kliknięciu ikonki Jobs wyświetlone zostaną zadania (ukończone – oznaczone zielonym lub czerwonym znaczkiem, w zależności od stanu zakończenia, uruchomione – oznaczone żółtym znaczkiem, wysłane do uruchomienia):


Zakładki

W lewym dolnym oknie widoczne są zakładki: Navigator, Keystore, Truststore, ClientLog:


Szczegóły

Klient graficzny pozwala na otworzenie zakładki Details. Należy w tym celu, w menu głównym, wybrać kolejno: Window → Show View → Details.


W zakładce tej, po zaznaczeniu jakiegoś elementu (np. systemu docelowego), pojawią się informacje na jego temat.


Poszczególne okna możne rozszerzać, wydłużać (przeciągając myszką krawędzie okna) oraz powiększać na cały ekran (dwukrotnie klikając na górnej belce okna):

 

Co dalej?

Tworzenie zadania


 

  • No labels