Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Poniższa procedura przedstawia sposób przygotowania do pracy graficznego klienta URC.

 

W sytuacji, gdy użytkownik posiada certyfikat i klucz prywatny w postaci paczki PKCS12 (plik z rozszerzeniem .p12), należy:

  • Otworzyć plik URC/UNICORE_Rich_Client.exe, gdzie URC jest ścieżką dostępu do rozpakowanego katalogu graficznego klienta systemu UNICORE;

  • Z dwóch dostępnych opcji: Keystore oraz Unity wybrać: Keystore;

  • Analogicznie postępujemy w przypadku Truststore (wskazujemy ten sam plik .p12);

 

  • Jeśli URC uruchamiany jest pierwszy raz, z menu, które się wyświetli wybrać opcję Workbench;


  • Wybrać Menu Window, a w nim Download client configuration;

     

 

 

 

 

Po wykonaniu powyższych krokow użytkownik posiada już gotowy pęk kluczy (keystore) z zaimportowanym certyfikatem osobistym, zaufanymi certyfikatami oraz wpisanym rejestrem i może go użyć do połączenia się z gridem. Raz utworzony keystore może być przenoszony np. na pendrivie i wykorzystywany w różnych instancjach klienta URC.

 

 

Co dalej?

Uruchomienie klienta URC

  • No labels