Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


W ramach Infrastruktury wyróżniamy dwa typy grantów:

 • Grant testowy - stary bazaar: niewielki grant, który na życzenie otrzymuje Użytkownik. Nie wymaga negocjacji zasobów z ośrodkami i zawiera 1000 godzin obliczeniowych oraz 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Prometheus (w sumie 5000 godzin i 50 GB w całej Infrastrukturze), do wykorzystania w ciągu roku.
 • Grant właściwy: grant przyznawany zespołom badawczym. Zasoby wynegocjowane w jego ramach mogą być współdzielone przez większą liczbę użytkowników (członków zespołu). Grant właściwy daje możliwość uzyskania większej ilości zasobów obliczeniowych i wymaga rozliczenia - przedstawienia rezultatów badań prowadzonych z wykorzystaniem zasobów Infrastrultury PLGrid.

...

Wybierz najlepszy dla siebie sposób prowadzenia obliczeń

 


1. Określ swoje preferencje:

Twoje preferencjeZalecany sposób prowadzenia obliczeńInstrukcja korzystania
 • Korzystasz z zasobów jednego klastra
 • Preferujesz jeden ośrodek obliczeniowy
 • Preferujesz tekstowy dostęp do klastra (przez terminal lub wiersz poleceń, za pomocą komendy SSH)
dostęp lokalnyUruchamianie zadań bezpośrednio przez system kolejkowy (SSH)
 • Korzystasz z zasobów więcej niż jednego klastra
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra, ale chcesz dystrybuować zadania na wolne zasoby, obojętnie w jakim ośrodku
 • Potrzebujesz korzystać z wersji okienkowej oprogramowania typu middleware
 • Jesteś członkiem VO (wirtualnej organizacji) i potrzebujesz zlecać zadania przez gLite

dostęp przez middleware

(QCG, UNICORE lub gLite)

Uruchamianie zadań przez QosCosGrid

Uruchamianie zadań przez UNICORE

Uruchamianie zadań przez gLite

 


 • Korzystasz z aplikacji dziedzinowych, dedykowanych konkretnej dziedzinie nauki
 • Nie zależy Ci na korzystaniu z konkretnego klastra
dostęp przez portal dziedzinowy
 

 • Korzystasz na co dzień z oprogramowania naukowego w wersji okienkowej
 • Chcesz zlecać zadania na klaster przez program dedykowany do obliczeń naukowych
dostęp przez GUI (graficzny interfejs użytkownika)

UI - GUI

Obliczenia w trybie graficznym na klastrach ACK Cyfronet AGH

 


2. Sprawdź, czy oprogramowanie, z którego chcesz korzystać, jest dostępne na klastrach. 

...

Przejdź do oferty zasobów PLGrid: http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC.

 


Tip

SPRAWDŹ: SŁOWNICZEK