Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Dodatkowe uwagi

 • User Guide (wersja 20.2),
 • Można można samemu wybrać nazwę pliku z raportem, poprzez dodanie opcji -o
  • "perf-report -o <nazwa-pliku>.html  (...komenda...)" - aby zapisać raport w podanym pliku (tylko wersja HTML),
  • "perf-report -o <nazwa-pliku>.txt  (...komenda...)" - aby zapisać raport w podanym pliku (tylko wersja tekstowa),
  • "perf-report -o <nazwa-folderu>  (...komenda...)" - aby zapisać raport w formie HTML i TXT (o automatycznie wygenerowanej nazwie) w podanym folderze,
  • "perf-report -o <prefiks>  (...komenda...)" - aby zapisać raport w formie HTML i TXT o automatycznie wygenerowanej nazwie, ale z podanym prefiksem na początku.

...