Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniższa strona stanowi krótkie kompendium dotyczące zmian i rozszerzeń narzędzia QCG-SimpleClient.

Szczegóły konkretnych zmian i rozszerzeń opisane są w dokumentacji.

2014-06-17 (wersja 3.4)

Redefinicja dyrektyw: assistant, monitor, watch-output

Zmienione zostało znaczenie i składnia następujących dyrektyw: assistant, monitor, watch-output.

Wsparcie dla zadań typu parameter-sweep

Od wersji 3.4 QCG wspiera zadania parametryczne: parameter-sweep

2013-11-26 (wersja 3.2)

Polecenie qcg-resub

Polecenie umożliwiające ponowne zlecenie tego samego zadania. Więcej szczegółów: qcg-resub

Dyrektywa #QCG include

Dyrektywa umożliwiająca włączenie zawartości innego pliku do opisu zadania. Więcej szczegółów: #QCG include.

Konfigurowalny format prezentacji elementów przez polecenia qcg-list i qcg-rlist

  1. Możliwość definiowania własnych formatów wyświetlania informacji zarówno w dla konkretnego wywołania jak i na stałe. Dotyczy listy, kolejności i rozmiaru pół oraz formaty daty.
  2. Dodanie kolorów wyróżniających niektóre stany zadań.
  3. Opcjonalne wyświetlanie listy "przyciętych" identyfikatorów zadań.

Więcej szczegółów: qcg-list, qcg-rlist

Wsparcie dla nowych protokołów transferu danych

Funkcjonalność usługi QCG-Broker rozszerzona została o obsługę kolejnych protokołów transferu danych (http://, https://, irods:// ). Więcej szczegółów: Obsługa zdalnych plików i katalogów

Wsparcie dla certyfikatów SHA2

Narzędzia QCG są gotowe do wsparcia certyfikatów SHA2.

  • No labels