Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »


Po wykonaniu zadania, wyniki można pobrać korzystając z przycisku Fetch output Files i wybierając odpowiednie pliki. Zostaną one wyświetlone z zakładce Output for job.

 

 

Pliki związane z zadaniem (zarówno pliki wynikowe jak i pliki przesłane z zadaniem) zobaczyć można również w oknie Grid Browser. Pliki można otworzyć, usunąć, pobrać na lokalny komputer itp. klikając na nich prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję z menu kontekstowego.


 

Co dalej?

Storage

  • No labels