Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Strona dotyczy najczęściej zadawanych pytań dotyczących tekstowego klienta QCG (QCG SimpleClient)

Gdzie szukać pomocy?

Wszelkie wątpliwości i problemy dotyczące klienta QCG proszę zgłaszać poprzez system HelpDesk lub na adres helpdesk@plgrid.pl.

Najczęściej spotykane problemy i sposoby ich rozwiązania opisane zostały na osobnej stronie: Mam problem.

Co robić gdy: brakuje mi funkcjonalności lub nie odpowiada mi istniejąca?

Usługi i narzędzia QCG rozwijane są przez grupę programistów Poznańskiego Centrum Superkomuterowo Sieciowego.

Wszelkie uwagi i życzenia dotyczące funkcjonalności narzędzi QCG proszę zgłaszać poprzez system HelpDesk lub na adres helpdesk@plgrid.pl.

Czy mogę zmienić domyślną konfigurację klienta?

Tak. Patrz rozdział: konfiguracja klienta.

Dlaczego qcg-list nie pokazuje moich zadań?

Domyślnie qcg-list pokazuje tylko "niezakończone" zadania. Żeby zobaczyć zadania w konkretnym stanie lub wszystkie należy użyć opcji -s/--status. Szczegóły opisane są w sekcji podręcznika opisującej polecenia qcg-list.

Czy zawsze muszę modyfikować opis zadania chcąc zmienić jakąś dyrektywe?

Nie. Polecenie qcg-sub posiada przełącznik -D/–directive pozwalający zdefiniować dyrektywy (rozdzielane znakiem średnika) w linii poleceń a nie w zlecanym pliku.

qcg-sub -D "host=inula;walltime=PT10M" opis.qcg
  • No labels