Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

QCG-SimpleClient jest zestawem poleceń umożliwiających w prosty i intuicyjny sposób korzystanie z podstawowej funkcjonalności usług QCG.

Image Added

Dzięki poleceniom qcg-* użytkownik może zlecać i kontrolować eksperymenty obliczeniowe wykonywane na infrastrukturze PL Grid.

...

 

 

...

Usługi QCG tworzone są w ramach projektu PL Grid PLUS przez grupę programistów  z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.

...